ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร โรงเรียนกวดวิชาระนองอัสมา ติวเข้ม...เข้านายร้อย
ReadyPlanet.com
 

 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนานักเรียน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 

ด้านวิชาการ  ด้านพละศึกษา และด้านจิตใจ 

 

 

 ประชาสัมพันธ์          

- รับสมัคร เรียนคอร์สมีนาคม 2562 รอบสอง สมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 

    เปิดเรียนวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2562  

  สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ติดต่อ  พี่หนุ่ม 086 947 5896 ได้เลยครับ 

- โรงเรียนกวดวิชาระนองอัสมา ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ

  ที่สอบผ่าน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ,

  โรงเรียนนายสิบทหารบก ทุกคนครับ 

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 

  ภาคปกติและภาคสมทบ ปี 2562

            

 รับสมัคร เรียนคอร์สมีนาคม 2562สมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

    กลุ่ม A เริ่มเรียน 4-23 มีนาคม 2562

    กลุ่ม B เริ่มเรียน 4-14 มีนาคม 2562

 - กำหนดการสมัครสอบ โรงเรียนเตรียมทหาร 2562
 - กำหนดการสมัครสอบ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ

   โรงเรียนจ่าทหารเรือ ปี2562

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (จ่าทหารเรือ)ขยายเวลารับสมัคร ถึง 20 ก.พ. 62