ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ปี 2561
ReadyPlanet.com
ปี 2561

 ปี พ.ศ.  2561

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

       1. นายภูมรพี  รักษาพล    สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                            ทหารอากาศ                                                         

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนนายสิบทหารบก

       1. นนส.ธีรวัตร  อบรม
       2. นายคณินทร์  แก้วชื่น
       3. นายภาคินทร์  อับสีรัมย์

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

       1. นจอ.คณินทร์  แก้วชื่น
       2. นจอ.ภาคินทร์  อับสีรัมย์

 

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าทหารเรือ

       1. นายคณินทร์  แก้วชื่น
       2. นายธีรวัตร  อบรม
       3. นายภาคินทร์  อับสีรัมย์


  รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

       1. นชท.ธนกฤต  พุทธพงศ์
       2. นายภูมิพงศ์  เล่งระบำ
       3. นายภูมิพลัง  พูนศรี
       4. นายอัครชัย  ปานแก้ว
       5. นายพชร  พูลทองคำ
       6. นายรณภูมิ  คำนวณศิลป์  
       7. นายวัชรชัย  สังข์ทอง
       8. น.ส.วชิรภรณ์  ชิตชลธาร
       9. น.ส.ชุติมณทน์  จันทร
       10. นายนิธิวัฒน์  มีแก้ว
       11. นายหัสดินทร์  วรเลิศชัยฤทธิ์


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

       ด.ช.พีรณัฐ  วุฒิอนันต์   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       น.ส.พรลภัส  ปันฉิม      สอบติด  คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลงาน

ปี 2556-2560
ปี 2551-2555
ปี 2547-2550