ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ประวัติโรงเรียน
ReadyPlanet.com
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติการจัดตั้งโรงเรียน

 

ด้วยความมุ่งมั่นของนายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล ที่ตั้งใจจะให้น้อง ๆ เยาวชนในจังหวัดระนองสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทัพต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของน้อง ๆ นักเรียนในจังหวัด ซึ่งสืบเนื่องจากการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารตลอดปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยาก เพราะขาดแหล่งข้อมูลในจังหวัด จึงทำให้ที่ผ่านมามีนักเรียนสอบติดน้อยมาก

ดังนั้น นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล จึงได้จัดตั้งสถานที่เรียนพิเศษเพื่อติวนักเรียนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแห่งแรกในจังหวัดระนอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่อาคารพาณิชย์บ้านเลขที่ ๔๑/๗๒ ตลาดระนองธานี ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และได้มีนักเรียนเข้าเรียน ๑๕ คน มาจากลำปาง ๓ คน เชียงราย ๑ คน และเป็นเด็กระนอง ๑๒ คน ปรากฏว่าผลการสอบในปีแรกของการติวมีนักเรียนสอบผ่านภาควิชาการถึง ๗ คน

ด้วยความประสบความสำเร็จในปีแรกทำให้กวดวิชามีชื่อเสียงมากขึ้น มีนักเรียนสนใจมากขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่มาที่อาคารพาณิชย์โรงแรมทินิดี บ้านเลขที่ ๔๑/๑๑๔ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และได้รับคำแนะนำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนองให้กวดวิชาจัดตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมาได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตเลขที่ ๔/๒๕๔๘ เป็นโรงเรียน    กวดวิชาแห่งแรกในจังหวัดระนอง โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนกวดวิชาระนองคะเด็ท”

และในปีเดียวกันนั้นโรงเรียนกวดวิชาระนองคะเด็ทสามารถติวนักเรียนสอบได้ที่ ๑ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีนักเรียนสอบติดทุกปีทุกเหล่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

และในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ทางโรงเรียนกวดวิชาระนองคะเด็ท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกวดวิชาระนองอัสมา” และในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยมุ่งเน้นการติวเข้มสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นหลัก โดยมีนายสุระเชษฐ์  ประสงค์ผล เป็นผู้รับใบอนุญาต มีครูผู้สอน ๕ คน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน ๔ คน

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกวดวิชาระนองอัสมา