ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ขนาดห้องเรียน
ReadyPlanet.com
ขนาดห้องเรียน

 ขนาดห้องเรียน

            - อาคารเรียน 4 ชั้นครึ่ง 2 คูหา

         - ห้องปรับอากาศ 3 ห้องเรียน

 

ห้องเรียน

ขนาดห้อง รองรับนักเรียน

ห้อง 201

64 ตร.ม. 30 คน
ห้อง 301 12 ตร.ม.

5 คน

 ห้อง 302 32 ตร.ม.

20 คน

ห้อง 303 16 ตร.ม. 10 คน
ห้อง 304 12 ตร.ม. 5 คน

           - ห้องน้ำชาย 3 ห้อง, ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง