ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร คืนความดีสู่สังคม
ReadyPlanet.com
คืนความดีสู่สังคม

พาน้อง ๆ ไปบริจาคเลือด รพ.ระนอง (29 กรกฎาคม 2559)

  

 

 

 

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนมิตรภาพ และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง (28 กรกฎาคม 2559)

  

 

โครงการพัฒนาครูผู้สอน โรงเรียนเครือข่าย (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559)

 

อบรมครู :   วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  

                   โดยครูพี่หนุ่ม สุระเชษฐ์  ประสงค์ผล

 

                   วิชาภาษาอังกฤษ

                   โดยอ.ดุสิตา  จอมทรัพย์เจริญ 

   

 

 

 

พาน้อง ๆ ไปบริจาคเลือด รพ.ระนอง (19 กุมภาพันธ์ 2559)

 

 

 

 

 

ติวโอเน็ต รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง  เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

  

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนมิตรภาพ และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง