คอร์สประจำ

คอร์สประจำ...เป็นคอร์สของการเรียนรู้ที่มากกว่า...วิชาการ

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยการ "เลี้ยงแบบปล่อย"  ปล่อยให้ลูกได้ฝึกรับผิดชอบตัวเองนอกบ้าน  เด็กจะต้องรับผิดชอบตัวเองแทบทุกเรื่อง  ทั้งเรื่องการเรียน  การออกกำลังกาย  การใช้ชีวิตของตัวเอง  และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  ทั้งในวัยเดียวกัน  และวัยต่างกัน มีทั้งรุ่นพี่  รุ่นน้อง และรุ่นเพื่อน  โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด  และคอยส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองตลอดเวลา  เพื่อแก้ปัญหา  สนับสนุน  และส่งเสริมต่อยอดให้เด็กได้เดินทางไปสู่เป้าหมายตามที่ฝันไว้  อย่างมีคุณภาพ  สมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา  ดูแลตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

06.00-07.30 น.  ตื่นนอน  ออกกำลังกายตอนเช้า  ทำภารกิจส่วนตัว  ไปโรงเรียน

07.30-17.00 น.  เรียนที่โรงเรียนในระบบ

17.00-06.00 น.  เรียนที่โรงเรียนกวดวิชา  เรียนพิเศษ  ออกกำลังกายตอนเย็น  ทำภารกิจส่วนตัว  อ่านหนังสือ  ทบทวน ทำการบ้าน  นอน